XALO.ENGLISH

Giáo án cá nhân

Giáo Án Cá Nhân (PersonalizEdu) được thiết kế để phục vụ cho nhu cầu cải thiện trình độ ngôn ngữ của học viên dưới sự phân tích và tư duy mang tính chiến lược của giáo viên. Trong quá trình học tập và ứng dụng “Giáo Án Cá Nhân - PersonalizEdu”, học viên không chỉ nâng cao trình độ trong thời gian ngắn nhất, đồng thời cải thiện điểm số của bài thi IELTS, cũng như truyền cảm hứng, tư tưởng “Học” tiếng Anh là để “Dùng” tiếng Anh chứ không phải chỉ giải quyết bài thi, cải thiện điểm số hay chạy theo thành tích.

Cốt lõi của Giáo Án Cá Nhân (PersonalizEdu) là “Tư Duy Chiến Lược”, vì vậy nó yêu cầu rất khắt khe về tư duy, kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của người giáo viên. Thực hiện Giáo Án Cá Nhân (PersonalizEdu) bao gồm 4 bước:

IMG_3252  
  • Bước 1: Bạn sẽ làm bài test đầu vào & nhận "Bảng Chẩn Bệnh" tiếng Anh cho riêng mình.
  • Bước 2: Dựa trên các thông tin được cung cấp từ "Bảng Chẩn Bệnh", giáo viên của Xa Lộ English sẽ trải RLP - Resonant Lesson Plan (Kế hoạch học tập cộng hưởng) xuyên suốt khoá học sao cho các bài học đạt được sự cộng hưởng tối ưu.
  • Bước 3: Lộ trình học được biên soạn ở bước 2 (RLP) sẽ được giáo viên đứng lớp điều chỉnh để có thể thích nghi hiệu quả với quá trình phát triển năng lực của học viên.
  • Bước 4: Xa Lộ English sẽ đảm bảo điểm đầu ra với mục tiêu “Học để Dùng” dành cho bạn.

 

 

Bước 1: Chẩn bệnh

“Bảng Chẩn Bệnh”, hay còn gọi là “Bảng Dinh Dưỡng Cần Bù Đắp” (Hình 1), là kết quả đánh giá năng lực của học viên sau khi làm 4 bài test đầu vào (Mock Test) tại trung tâm. Từ đó, giáo viên sẽ phân tích và chọn lựa những mục mà học viên cần lưu tâm và tập trung vào hơn. Khi quán triệt được những mục tiêu này, điểm IELTS cũng như trình độ ngôn ngữ của học viên sẽ được cải thiện rõ rệt.

 

 

Hình 1. Hình ảnh thể hiện một phần nội dung chẩn bệnh kỹ năng Writing (Task 1) trong template "Bảng Chẩn Bệnh" tại Xa Lộ English

Bước 2: Thiết lập lộ trình tổng quát nhằm giải quyết nhu cầu cụ thể của học viên

Dựa vào “Bảng Chẩn Bệnh”, giáo viên sẽ thiết kế chiến lược giảng dạy nhằm có được sơ đồ giảng dạy mang tính cộng hưởng tối ưu. Trong quá trình giảng dạy, kết quả học viên liên tục được theo dõi và điều chỉnh dựa theo các tiêu chuẩn được đề ra trong mỗi chặng học.

Hình 2. Minh họa lộ trình cộng hưởng giữa các chặng của Giáo Án Cá Nhân (PersonalizEdu)

Chặng 1: Bổ sung và củng cố

Ở giai đoạn này, giáo viên tập trung vào việc chủ động, củng cố những kiến thức nền tảng vững chắc để làm tiền đề cho các chặng học tập tiếp theo. Các kiến thức cần củng cố là những kiến thức cơ bản liên quan đến phương diện ngữ pháp, cách tư duy khi đọc/viết một bài viết tiếng Anh cũng như nhiều bài học bổ ích khác,....  Mục tiêu của chặng này là nắm vững các kiến thức nền. Khi đạt được điều này, người học sẽ có sự thay đổi trong cách suy nghĩ, tiếp thu ngôn ngữ để việc lĩnh hội ở giai đoạn sau trở nên hiệu quả hơn.

Chặng 2 TRỞ ĐI

Tốc độ học tập sẽ trở nên nhanh hơn trong thời gian này. Giáo viên bắt đầu quan tâm nhiều hơn về tốc độ xử lý ngôn ngữ cũng như là xử lý bài thi của học viên, ví dụ như là rút ngắn thời gian làm bài Reading, rút ngắn thời gian thực hiện kỹ năng paraphrase trong writing. Mục tiêu của chặng này là cải thiện tốc độ học tập của học viên. Khi học viên cải thiện được tốc độ, cộng hưởng với kiến thức nền vững, con đường tiếp cận ngôn ngữ sẽ được rút ngắn đáng kể. Các tính chất của những chặng tiếp theo sẽ dựa vào hoạch định mang tính chiến lược của giáo viên dựa trên các đặc tính “cá nhân” của riêng từng học viên.

Bước 3: ĐIỀU CHỈNH/THÍCH NGHI

Nếu Bước 1 và 2 hỗ trợ vạch ra được lộ trình dự kiến thì Bước 3 sẽ thể hiện rõ nhất tâm huyết và toàn bộ linh hồn của “Giáo Án Cá Nhân - PersonalizEdu”.

Trong quá trình học tập, học viên sẽ bắt đầu có những biến chuyển trong trình độ lẫn suy nghĩ và tư duy ngôn ngữ. Khi bắt đầu một khóa học, giáo viên sẽ xác định trước những mục tiêu cụ thể dựa trên “Bảng Chẩn Bệnh” và nhu cầu của học viên mình.

Tại bước 3, giảng viên Xa Lộ English sẽ tiến hành điều chỉnh bảng Adjust của RLP - Resonant Lesson Plan (Lộ trình học cộng hưởng) một cách linh hoạt để tương thích nhất với khả năng và trình độ của học viên trong suốt quá trình học. Giả sử theo lộ trình dự kiến, bạn sẽ học phần Introduction của Writing task 1 trong 03 buổi, tuy nhiên nếu bạn tiếp thu cũng như thực hành tốt kiến thức nhanh hơn so với dự kiến, giảng viên tại Xa Lộ English sẽ tăng độ khó của đề hoặc chuyển sang phần tiếp theo trong phần Writing để giúp bạn phát huy tối đa năng lực tiếp nạp kiến thức của bản thân.

Hình 3. Hình ảnh thể hiện nội dung về " Kế hoạch học tập dự kiến (Proposed Plan) và Kế hoạch điều chỉnh thích nghi (Adjustment) trong RLP của lớp Online Core (Target 4.0-4.5+)

Bước 4: Xa Lộ English sẽ đảm bảo điểm đầu ra với mục tiêu “Học" để "Dùng” dành cho bạn

Khi tiếp cận với mô hình giảng dạy của Xa Lộ English, chúng tôi luôn kỳ vọng và bảo đảm rằng tất cả học viên của mình đạt được kết quả như mong muốn. Đó là một kết quả có thể nhìn thấy được và nắm bắt được bởi chính người học, như là trình độ tiếng Anh được cải thiện và số điểm IELTS đạt kỳ vọng đề ra từ trước.

Và trên tất cả, không chỉ đạt về mục tiêu điểm số, học viên sau khi trải nghiệm Giáo Án Cá Nhân (PersonalizEdu), cũng sẽ cải thiện tư duy ngôn ngữ và hình thành thói quen vận dụng ngôn ngữ tiếng Anh vào các khía cạnh trong đời sống, thuần thục sử dụng tiếng Anh trong đời sống hằng ngày, đúng với định hướng cao nhất của Xa Lộ English là “Học” để “Dùng”.

Các Khóa học tại Xa Lộ English