XALO.ENGLISH

ĐỒNG HÀNH VỚI XA LỘ ENGLISH, bạn sẽ nhận được

Mức lương cao trong thị trường tuyển dụng
Môi trường làm việc trẻ, cởi mở, năng động, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị bản thân
Mỗi năm đi du lịch 2-3 lần
Được hưởng các quyền lợi theo chính sách của công ty

JOB OPENINGS

ACADEMIC

Giáo viên IELTS

  • Full-time/ Part-time:
  • Số lượng: 10
Apply now

Giáo viên IELTS

  • Full-time/ Part-time:
  • Số lượng: 10
Apply now