XALO.ENGLISH

Lớp IELTS 1 kèm 1

Lớp nhóm IELTS Solution

Lớp nhóm IELTS nguyên bản

Lớp 1 kèm 1

Đối tượng

Lớp IELTS 1 ON 1 rất thích hợp với những bạn có nhu cầu đặc biệt về lộ trình học hoặc yêu thích việc học một mình với giảng viên.

IELTS Premium (Cao Cấp)

IELTS Supreme (Thượng Hạng)

IELTS Elite (Tinh Hoa)

Đầu vào

3.0 - 5.0+ 

Đầu ra

5.0 - 7.0+ 

Thời lượng khoá học

6 đến 9 tháng

Đối tượng

Các bạn có nhu cầu đạt band điểm mong muốn trong khoảng thời gian tối ưu hơn lộ trình thông thường: Tăng 2.0 band (Band điểm cam kết tối đa: 7.0) 

Đầu vào

3.0 - 4.0 

Đầu ra

6.0 - 7.0

Thời lượng khoá học

11 đến 12 tháng

Đối tượng

Các bạn có nhu cầu đạt band điểm mong muốn trong khoảng thời gian tối ưu hơn lộ trình thông thường: Tăng 3.0 band (Band điểm cam kết tối đa: 7.0)

Đầu vào

3.0+

Đầu ra

7.0+

Thời lượng khoá học

15 đến 16 tháng

Đối tượng

Các bạn có nhu cầu đạt band điểm mong muốn trong khoảng thời gian tối ưu hơn lộ trình thông thường: Tăng 4.0 band (Band điểm cam kết tối đa: 7.0)

OFFLINE Foundation

OFFLINE Momentum

OFFLINE Advanced

OFFLINE Ascendant

ONLINE CORE

ONLINE UPSTREAM

ONLINE SOAR

ONLINE Rocket

Đầu vào

Từ 4.0 trở xuống

Đầu ra

4.0 - 4.5+

Thời lượng khoá học

14 Tuần

Đối tượng

[Band <4.5] Các bạn chưa từng dùng tiếng Anh, chỉ biết một vài từ tiếng Anh riêng lẻ:

- Các bạn chưa nghe và/hoặc chưa đọc hiểu được tiếng Anh.

- Các bạn chưa nói được, chưa viết được, chưa truyền tải được thông điệp bằng tiếng Anh.

Đầu vào

4.5 - 5.5+

Đầu ra

Tăng 0.5 - 1 band

Thời lượng khoá học

14 Tuần

Đối tượng

[Band 4.5] Các bạn chỉ mới dùng được tiếng Anh ở mức độ cơ bản, trong những tình huống quen thuộc:

- Bạn chỉ mới nghe và đọc hiểu được từ vựng cơ bản thuộc những chủ đề quen thuộc, cũng như các cấu trúc câu ngắn gọn, dễ hiểu.

- Bạn chỉ mới có thể nói hoặc viết tiếng Anh để truyền tải thông điệp cơ bản. Thông điệp của bạn còn chứa rất nhiều lỗi, dễ dàng gây ra sự cố hiểu lầm. Bạn thường xuyên vấp, bị khựng lại và phát âm sai khi nói. Còn khi viết, bạn chỉ có thể viết rất chậm, dẫn đến việc không diễn tả hết ý mình muốn trong khoảng thời gian cho phép. Bài viết của bạn cũng còn rời rạc, chưa mạch lạc do bạn chưa biết cách liên kết các ý với nhau.

[Band 5.0 - 5.5] Các bạn sử dụng được tiếng Anh ở mức cơ bản, trong khá nhiều tình huống, nhưng còn mắc nhiều lỗi nghiêm trọng:

- Bạn nghe, đọc và hiểu được từ vựng cơ bản thuộc hầu hết các chủ đề quen thuộc, và cả một số ít chủ đề lạ. Nhờ vào kiến thức ngữ pháp của mình, bạn nắm được thông tin chính trong đoạn hội thoại hoặc bài đọc có độ dài và độ khó vừa phải.

- Bạn truyền tải được hầu hết các thông điệp mình muốn. Người nghe hoặc đọc có thể hiểu thông điệp của bạn, nhưng gặp phải một số khó khăn do từ vựng chưa phù hợp, tự nhiên hoặc bị sai. Khi nói, bạn còn hay vấp và mất thời gian tìm tự vựng mình cần, sử dụng từ lặp đi lặp lại, cũng như còn phạm một vài lỗi phát âm. Còn khi viết, bạn còn hay sai chính tả, viết lòng vòng, rời rạc và tương đối khó hiểu, dù đã biết sử dụng một vài từ nối cơ bản.

Đầu vào

6.0 - 6.5

Đầu ra

6.5 - 7.0+

Thời lượng khoá học

12 Tuần

Đối tượng

[Band 6.0 - 6.5] Các bạn sử dụng được tiếng Anh ở mức trung bình - khá, trong nhiều tình huống, bao gồm cả một số tình huống phức tạp, nhưng còn mắc nhiều lỗi không nghiêm trọng:

- Bạn đọc, nghe và hiểu được các thông tin thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả một số lập luận logic khá phức tạp hay các bài đọc chứa nhiều thông tin rắc rối.

- Bạn truyền đạt thông tin đến người khác khá tốt, thậm chí cả những ý khá dài và phức tạp. Dù bạn còn mắc nhiều lỗi từ vựng, ngữ pháp, phát âm, cách liên kết ý và cũng còn ngập ngừng để tìm từ tiếng Anh mình cần, các lỗi này nhìn chung không cản trở việc người khác hiểu rõ ý của bạn.

Đầu vào

7.0+ 

Đầu ra

Cam kết Chất lượng giảng dạy

Thời lượng khoá học

12 Tuần

Đối tượng

[Band 7.0+] Các bạn sử dụng tiếng Anh ở mức khá và tốt. Các bạn đã quen với việc sử dụng được tiếng Anh trong nhiều tình huống, từ đơn giản đến phức tạp. Tuy nhiên, các bạn còn đôi khi hiểu nhầm hoặc mắc các lỗi không phù hợp, không tự nhiên:

- Bạn đọc, nghe và hiểu được thông tin thuộc hầu hết các lĩnh vực, bao gồm cả các chủ đề lạ và thông tin rắc rối. Bên cạnh đó, bạn cũng biết cách áp dụng chiến thuật làm bài thi IELTS để đạt điểm tương đối cao. Tuy nhiên, bạn vẫn mắc lỗi do hiểu lầm hoặc gặp các từ vựng quá lạ, thông tin quá phức tạp.

- Bạn truyền đạt thông tin bằng tiếng Anh tốt trong nhiều tình huống đa dạng, nhưng vẫn còn nhiều chỗ có thể cải thiện hơn nữa.

Đầu vào

Từ 4.0 trở xuống

Đầu ra

Tăng 0.5 - 1.0 band

Thời lượng khoá học

14 tuần

Đối tượng

[Band <4.5] Các bạn chưa từng dùng tiếng Anh, chỉ biết một vài từ tiếng Anh riêng lẻ:

- Các bạn chưa nghe và/hoặc chưa đọc hiểu được tiếng Anh.

- Các bạn chưa nói được, chưa viết được, chưa truyền tải được thông điệp bằng tiếng Anh.

Đầu vào

4.5 - 5.5

Đầu ra

Tăng 0.5 đến 1.0

Thời lượng khoá học

14 tuần

Đối tượng

[Band 4.5] Các bạn chỉ mới dùng được tiếng Anh ở mức độ cơ bản, trong những tình huống quen thuộc:

- Bạn chỉ mới nghe và đọc hiểu được từ vựng cơ bản thuộc những chủ đề quen thuộc, cũng như các cấu trúc câu ngắn gọn, dễ hiểu.

- Bạn chỉ mới có thể nói hoặc viết tiếng Anh để truyền tải thông điệp cơ bản. Thông điệp của bạn còn chứa rất nhiều lỗi, dễ dàng gây ra sự cố hiểu lầm. Bạn thường xuyên vấp, bị khựng lại và phát âm sai khi nói. Còn khi viết, bạn chỉ có thể viết rất chậm, dẫn đến việc không diễn tả hết ý mình muốn trong khoảng thời gian cho phép. Bài viết của bạn cũng còn rời rạc, chưa mạch lạc do bạn chưa biết cách liên kết các ý với nhau.

[Band 5.0 - 5.5] Các bạn sử dụng được tiếng Anh ở mức cơ bản, trong khá nhiều tình huống, nhưng còn mắc nhiều lỗi nghiêm trọng:

- Bạn nghe, đọc và hiểu được từ vựng cơ bản thuộc hầu hết các chủ đề quen thuộc, và cả một số ít chủ đề lạ. Nhờ vào kiến thức ngữ pháp của mình, bạn nắm được thông tin chính trong đoạn hội thoại hoặc bài đọc có độ dài và độ khó vừa phải.

- Bạn truyền tải được hầu hết các thông điệp mình muốn. Người nghe hoặc đọc có thể hiểu thông điệp của bạn, nhưng gặp phải một số khó khăn do từ vựng chưa phù hợp, tự nhiên hoặc bị sai. Khi nói, bạn còn hay vấp và mất thời gian tìm tự vựng mình cần, sử dụng từ lặp đi lặp lại, cũng như còn phạm một vài lỗi phát âm. Còn khi viết, bạn còn hay sai chính tả, viết lòng vòng, rời rạc và tương đối khó hiểu, dù đã biết sử dụng một vài từ nối cơ bản.

Đầu vào

6.0 - 6.5

Đầu ra

Tăng 0.5 - 1.0 band

Thời lượng khoá học

12 tuần

Đối tượng

[Band 6.0 - 6.5] Các bạn sử dụng được tiếng Anh ở mức trung bình - khá, trong nhiều tình huống, bao gồm cả một số tình huống phức tạp, nhưng còn mắc nhiều lỗi không nghiêm trọng:

- Bạn đọc, nghe và hiểu được các thông tin thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả một số lập luận logic khá phức tạp hay các bài đọc chứa nhiều thông tin rắc rối.

- Bạn truyền đạt thông tin đến người khác khá tốt, thậm chí cả những ý khá dài và phức tạp. Dù bạn còn mắc nhiều lỗi từ vựng, ngữ pháp, phát âm, cách liên kết ý và cũng còn ngập ngừng để tìm từ tiếng Anh mình cần, các lỗi này nhìn chung không cản trở việc người khác hiểu rõ ý của bạn.

Đầu vào

7.0+

Đầu ra

Cam kết chất lượng giảng dạy

Thời lượng khoá học

12 Tuần

Đối tượng

[Band 7.0+] Các bạn sử dụng tiếng Anh ở mức khá và tốt. Các bạn đã quen với việc sử dụng được tiếng Anh trong nhiều tình huống, từ đơn giản đến phức tạp. Tuy nhiên, các bạn còn đôi khi hiểu nhầm hoặc mắc các lỗi không phù hợp, không tự nhiên:

- Bạn đọc, nghe và hiểu được thông tin thuộc hầu hết các lĩnh vực, bao gồm cả các chủ đề lạ và thông tin rắc rối. Bên cạnh đó, bạn cũng biết cách áp dụng chiến thuật làm bài thi IELTS để đạt điểm tương đối cao. Tuy nhiên, bạn vẫn mắc lỗi do hiểu lầm hoặc gặp các từ vựng quá lạ, thông tin quá phức tạp.

- Bạn truyền đạt thông tin bằng tiếng Anh tốt trong nhiều tình huống đa dạng, nhưng vẫn còn nhiều chỗ có thể cải thiện hơn nữa.

1"HỌC" ĐỂ "DÙNG"

IELTS đã và đang là chứng chỉ tiếng Anh được nhiều bạn trẻ theo đuổi bởi tính ứng dụng cao trong học tập cũng như công việc. Tuy nhiên, chính vì độ "hot" của chứng chỉ này cũng dẫn tới hiện tượng "chạy theo thành tích" - Học chỉ để đạt được mục tiêu về band điểm chứ không chú trọng vào việc áp dụng được kiến thức ấy vào cuộc sống. Không chạy theo xu hướng đó, Xa Lộ English đề cao việc giảng dạy với triết lý "Học" để "Dùng"

  •  Những kiến thức bạn học sẽ không bị lãng quên hoặc chỉ phục vụ cho mục đích ngắn hạn là giải quyết đề thi, thay vào đó bạn sẽ ứng dụng linh hoạt và hiệu quả chúng vào đời sống hàng ngày.
  • Về mặt thành tích điểm số, Xa Lộ English vẫn đảm bảo đầu ra đối với chứng chỉ IELTS dành cho bạn.

2HỢP ĐỒNG CAM KẾT

Xa Lộ English tự tin khẳng định mình là một trong số ít các trung tâm có Hợp đồng cam kết đầu ra/ Cam kết chất lượng giảng dạy với học viên. Trung tâm mong muốn không chỉ giúp học viên đạt được kết quả tốt nhất, mà còn muốn các bạn hoàn toàn yên tâm khi đặt niềm tin vào Xa Lộ English. Cùng với việc học viên hoàn thành các quy trình đầu vào, Xa Lộ English sẽ đáp ứng các cam kết của mình cùng chất lượng giảng dạy tốt nhất cho học viên. Học viên sẽ được hiểu rõ về quyền lợi của bản thân khi đăng ký học tập tại Xa Lộ English.

3ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Xa Lộ English biết rằng để giúp học viên thành công đạt được mục tiêu trong việc học, người đứng lớp giảng dạy phải là người có đủ cả "Tâm" và "Tầm". Chính vì thế, Xa Lộ English đã luôn không ngừng cố gắng trong việc hoàn thiện và phát triển đội ngũ giáo viên của trung tâm. Từ đó, chúng tôi luôn tự hào khẳng định 100% đội ngũ giáo viên đứng lớp đều đạt trình độ IELTS từ 8.0 trở lên, họ là những người không ngừng nỗ lực trau dồi thêm kinh nghiệm và kỹ năng giảng dạy từng ngày để giúp cho học viên của mình. Và hơn thế nữa, mục tiêu giảng dạy của giáo viên Xa Lộ English chính là "GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO TỪNG HỌC VIÊN", giúp học viên làm chủ việc học của mình một cách hiệu quả.

4GIÁO ÁN CÁ NHÂN

Khi học viên làm bài test đầu vào tại Xa Lộ English, trung tâm sẽ sử dụng kết quả bài làm để thiết kế Giáo Án Cá Nhân - Giáo án giải quyết vấn đề cho mỗi người học, giúp học viên đạt được mục tiêu học tập của bản thân .Ngoài ra, vì bài test đầu vào có thể chưa đủ dữ kiện để lộ trình học chính xác 100% nên tuỳ vào sự diễn biến trong quá trình học, mà giáo viên sẽ luôn điều chỉnh giáo án sao cho phù hợp và thích nghi hiệu quả với học viên. Đặc biệt, Giáo Án Cá Nhân mà Xa Lộ English xây dựng không chỉ được áp dụng với lớp 1 On 1 mà còn được áp dụng hiệu quả với mô hình lớp nhóm. Đối với lớp nhóm, các bạn sẽ học chung một lộ trình được xây dựng dựa trên những đặc điểm từ bài test đầu vào của các học viên trong lớp đó. Và tương tự lớp 1 ON 1, trong suốt quá trình học, giáo viên cũng sẽ điều chỉnh lộ trình học sao cho phù hợp với tình hình phát triển của tất cả các bạn trong lớp nói chung và từng bạn nói riêng. (Ví dụ: Nếu giáo viên thấy bất kỳ bạn nào có tiến độ học nhanh hoặc chậm hơn so với lớp, giáo viên sẽ chủ động quan sát và note lại và keep track để đảm bảo sự phát triển của bạn). Phụ huynh và học viên đều có thể theo dõi được những điều sau: Kế hoạch học tập; Dấu hiệu (Điểm mạnh/điểm yếu) chung và riêng của các học viên trong lớp; Sự thay đổi tích cực của từng học viên

5HỌC PHÍ TIẾT KIỆM

Cơ sở cho việc tiết kiệm tài chính và thời gian chính là: Thay vì xây dựng các lộ trình học một cách dài dòng và phân tán, Xa Lộ English sẽ tập trung vào việc xác định kỹ điểm xuất phát của từng học viên dựa vào "Bảng Chẩn Bệnh" tiếng Anh đầu vào để bạn có thể tiến thẳng với mục tiêu chứ không cần phải đi vòng vo. Ngay cả lớp nhóm, lộ trình học dự kiến cũng được xây dựng dựa trên điểm yếu/điểm mạnh chung của tất cả học viên trong lớp. Mỗi bài học, mỗi nội dung mà giáo viên Xa Lộ English xây dựng đều có ý đồ để giải quyết cho mục tiêu nào đó cho học viên của mình. Và hơn nữa, Xa Lộ English sẽ cố gắng xây dựng một lộ trình học với kết quả và thời gian tối ưu nhưng sẽ không đem đến cho học viên những kỳ vọng không thực tế rằng sẽ tăng nhiều band trong một khoảng thời gian quá ngắn. Bằng cách giúp học viên tiết kiệm được tiền bạc và thời gian, Xa Lộ English mong muốn rằng học viên sẽ không bị nản và muốn bỏ cuộc trên chặng đường chinh phục kiến thức cho riêng mình, giúp học viên vững tin vào hành trình mà bản thân đang đầu tư và không phải đặt câu hỏi rằng "PHẢI TỐN BAO NHIÊU TIỀN VÀ THỜI GIAN NỮA EM MỚI GIẢI QUYẾT ĐƯỢC VẤN ĐỀ HỌC TẬP CỦA MÌNH ĐÂY?".

6ĐA DẠNG SỰ LỰA CHỌN CHO HỌC VIÊN

Mỗi học viên tìm đến Xa Lộ English đều có điểm chung là muốn giải quyết vấn đề học tập của bản thân nhưng giữa các học viên ấy đều có những điểm khác biệt như: Hình thức học, band điểm đầu vào, mong muốn đầu ra, giờ học và nhiều điều kiện khác nữa,...Để đáp ứng được đa dạng nhu cầu của học viên, Xa Lộ English luôn cố gắng trong việc cung cấp cho học viên nhiều sự lựa chọn nhất có thể, và bạn có thể lựa chọn từ hình thức học (Online/Offline), Hình thức lớp (Lớp nhóm/Lớp 1 kèm 1) và lớp phù hợp với band điểm đầu vào lẫn đầu ra của bạn,.. Mỗi sự lựa chọn của học viên đều sẽ được Xa Lộ English tư vấn kỹ để bạn có thể hiểu rõ về mục tiêu và lộ trình dự kiến của bản thân.

7ĐỀ CAO SỰ UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

Mặc dù có tuổi đời trẻ nhưng không vì vậy mà Xa Lộ English sẽ đổ lỗi cho điều đó, ngược lại chúng mình luôn lấy đó làm động lực để nỗ lực và phát triển một cách không ngừng nghỉ. Trung tâm luôn đề cao uy tín và chất lượng của mình bằng việc thực hiện tốt các trách nhiệm của trung tâm đối với người học, luôn không ngừng đem đến cho học viên trải nghiệm tốt nhất và sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc cũng như sự cố nào đối với học viên.

Lý Anh Quân

7.0

"Dạ em thấy việc học ở Xa Lộ English đều ổn hết ạ, gv dạy rất nhiều thứ, luôn nhiệt huyết và có tâm ạ."

Nguyễn Thanh Thảo

8.0

Dạ học tại Xa Lộ English okiee, không có vấn đề gì hết ạ.

Ngô Nhật Tiến

7.0

“Xalo như nhà em vậy. Sau 1 thời gian học ở đây em cảm thấy được mọi người yêu thương :3 Đặc biệt là anh Phúc, em gắn bó với anh từ lúc em chưa biết IELTS là gì cho tới lúc em đạt được thành công như bây giờ. Một phần lớn là nhờ anh Phúc hết :3 các giáo viên khác nữa, anh Sơn đã cho em nhiều kiến thức mới, củng cố tinh thần cho em trước khi thi. Chị Ngọc nữa, chị cũng cung cấp cho em nhiều kiến thức, cho em lời khuyên. Chị Ngọc dễ thương ơi là dễ thương, chị luôn cho em sự tự tin mỗi khi em cảm thấy lo lắng về trình độ tiếng anh của mình. Em chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì học ở Xalo hết.

BÀI VIẾT NỔI BẬT

BẠN ĐANG KIẾM CHO MÌNH MỘT NƠI HỌC TIẾNG ANH? NHƯNG BẠN CÓ QUÁ NHIỀU VẤN ĐỀ ĐỂ CÂN NHẮC?

z4684430140505_9de1b5876f6ae12ac8eb94d286344910  

  • Bạn học tiếng Anh nhưng sợ học xong quên lãng, không áp dụng được vào thực tế. (”Nhồi nhét để đi thi nhưng thi xong có điểm, còn thực tế không áp dụng được bao nhiêu, dù đã nâng được band nhưng khi giao tiếp tiếng Anh vẫn không cải thiện được tí nào,THẬM CHÍ CÓ KHI CÒN KHÔNG TĂNG ĐƯỢC BAND ĐIỂM CƠ ”).
  • Bạn học tiếng Anh nhưng không nắm được tiến độ học tập và bị lạc lõng trong quá trình học (Dù đi học chăm chỉ nhưng bạn không nhận thức rõ được mình đang phát triển như thế nào, có thật sự là mình đang cải thiện hay không và cải thiện như thế nào?, liệu lộ trình hiện tại có đang giải phù hợp và tối ưu với bản thân mình hay không? KHÔNG LẼ NGÀY NÀO CŨNG ĐI HỎI THẦY CÔ, BẠN CHUNG LỚP NGÀY MAI HỌC GÌ, PHẢI NỘP BÀI TẬP GÌ, EM ĐANG PHÁT TRIỂN TỚI ĐÂU RÙI?)
  • Bạn muốn chọn một trung tâm có thể giải quyết được vấn đề học tập của bạn với mức tài chính và thời gian phù hợp. (Bạn sợ cảnh tốn tiền và thời gian nhưng kết quả thì không tới đâu, thật sự nản và không muốn tiếp tục nữa, PHẢI TỐN BAO NHIÊU TIỀN VÀ THỜI GIAN NỮA EM MỚI GIẢI QUYẾT ĐƯỢC VẤN ĐỀ HỌC TẬP CỦA MÌNH ĐÂY?)

HÃY ĐỂ XA LỘ ENGLISH GIẢI QUYẾT CÁC NỖI LO CỦA BẠN NHA <3

Ngoài phương châm giảng dạy “Học để Dùng', Xa Lộ English còn tự hào về phương pháp giảng dạy “Giáo Án Cá Nhân" - Giáo án giải quyết vấn đề cho mỗi người học, giúp người học:
 e3f68d6b63e1204f213f900800b5b981 Đạt được mục tiêu “Học để Dùng" - Kiến thức bạn học được sẽ không bị lãng quên mà có thể ứng dụng linh hoạt vào đời sống hàng ngày
 e3f68d6b63e1204f213f900800b5b981Đạt được mục tiêu đầu ra về điểm số, phục vụ các các mục đích cá nhân như: Du học, xét tuyển trường đại học, công việc, học tập,...
 
Cốt lõi của Giáo Án Cá Nhân (PersonalizEdu) là “Tư Duy Chiến Lược” - sự yêu cầu khắt khe về tư duy, kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của người giáo viên. Và RLP - Resonant Lesson Plan (Kế hoạch học tập cộng hưởng) chính là một trong những sản phẩm “Tư duy chiến lược" của giáo viên Xa Lộ English. Hay nói cách khác, để đạt mục tiêu trong việc học, bạn cần có một lộ trình học chính xác và lộ trình này phải được điều chỉnh linh hoạt dựa trên sự phát triển cuả người học. Hãy cùng chúng mình tìm hiểu xem những nội dung chính có trong một bản RLP mà giáo viên Xa Lộ English xây dựng cho học viên nhé.????
    
   SƠ LƯỢC VỀ RLP - RESONANT LESSON PLAN (KẾ HOẠCH HỌC TẬP CỘNG HƯỞNG)
TẠI XA LỘ ENGLISH
 
Khi học viên làm xong bài test đầu vào tại Xa Lộ English, học viên sẽ nhận cho mình một "Bảng Chẩn Bệnh" tiếng Anh. Từ dữ liệu của "Bảng Chẩn Bệnh" đó, giáo viên của Xa Lộ English sẽ tiến hành thiết lập lộ trình học dự kiến (Proposed Plan) dựa trên những thông tin về điểm mạnh, điểm yếu của học viên mà giáo viên nhận thấy được. Chỉ cần truy cập vào đường link dẫn tới RLP mà Xa Lộ English cung cấp, học viên có thể thấy được những thông tin về khoá học của mình như: Ngày nào học kỹ năng nào, học những nội dung gì, có đang theo đúng lộ trình dự kiến không. (Nếu giáo viên không có sự điều chỉnh gì về tiến độ học tập của học viên thì sẽ đánh dấu tick vào cột "Proceed As Planned" và tô xám như hình cho cột điều chỉnh "Adjustment".
Ngược lại, khi nhận thấy cần có sự điều chỉnh về nội dung cũng như tốc độ học tập của lớp (Ví dụ các bạn có sự phát triển nhanh hơn so với lộ trình học dự kiến, hoặc cần phải học kỹ hơn một số nội dung nào đó so với kế hoạch,..), giáo viên của Xa Lộ English sẽ tiến hành điều chỉnh lại nội dung học tâp trong thời điểm đó sao cho học viên đạt được hiệu quả tối ưu trong việc học. Và tất nhiên là nội dung học tập điều chỉnh cũng được giáo viên Xa Lộ English update vào cột "Adjustment" nè. ????

z4666477730652_3a47a0720c60f3d22ee6f9c07ec87710-1

HÌNH 1. Hình ảnh thể hiện nội dung về "Kế hoạch học tập dự kiến (Proposed Plan) Kế hoạch điều chỉnh thích nghi (Adjustment)” trong RLP của lớp Online Core (Target 4.0-4.5+)

Sau mỗi buổi học, giáo viên của Xa Lộ English đều sẽ ghi lại nhận xét của mình vào cột "Performance of Students (Tiến độ học của Học viên)" (Hình 2) để học viên có thể theo dõi quá trình cũng như tiến độ học tập của bản thân. Đối với lớp nhóm, ngoài tình hình chung của lớp, nếu giáo viên nhận thấy cần lưu ý về bạn nào cũng sẽ đều take note kỹ càng vào RLP để bạn có thể theo dõi được nè.

z4666449960633_94b1305fa2750abd9429756b850d4fb2

HÌNH 2: Hình ảnh thể hiện nội dung về "Performance of Students (Tiến độ của học viên)" trong RLP của lớp Offline Foundation (Target 4.0 - 4.5+)

Ngoài việc cập nhật tiến độ học tập, giáo viên của Xa Lộ English cũng sẽ lưu ý thêm cho học viên của mình về những nội dung như: "Improvement suggestions (Những điểm cần cải thiện)", "Homework/Additional Materials (Bài tập về nhà/ Tài liệu thêm),.. (Hình 3) để học viên có thể tiếp nhận thêm và cải thiện việc học của mình sao cho hiệu qủa hơn nữa. Đối với các lớp IELTS Online gần đây của Xa Lộ English, sau mỗi buổi học giáo viên sẽ đính kèm link record vào RLP của lớp học để học viên có thể vào học lại bất cứ lúc nào nữa nè.
Với những mục trên trong RLP, học viên không lo sẽ bị miss hoặc quên bài tập, tài liệu học tập ở trên lớp, vì chỉ cần vào là thấy luôn nha.
 
z4666455339910_7c2c1a0520f8635da9b66e8d0093a2b0
 
HÌNH 3. Hình ảnh thể hiện nội dung về "Improvement Suggestions (Những điểm cần cải thiện)", "Homework/Additional Materials (Bài tập về nhà/Tài liệu thêm)", "Additional Tutoring Content (Nội dung phụ đạo thêm)" trong RLP của lớp IELTS Offline Foundation (Target 4.0-4.5+)
 
 
Ngoài ra, nếu có thể tìm hiểu kỹ hơn về “Giáo Án Cá Nhân (PersonalizEdu)" tại Xa Lộ English nữa nhé.