XALO.ENGLISH

Chính sách thanh toán

Thanh toán học phí tại Xa Lộ English như thế nào?

Xa Lộ English đưa ra 2 chính sách nhằm giúp phụ huynh và học viên có thể thanh toán nhanh chóng và thuận tiện nhất.

1. Thanh toán bằng tiền mặt

Học viên sẽ thanh toán tiền mặt trực tiếp cho nhân viên tư vấn khi đăng kí khoá học tại Xa Lộ English

2.  Thanh toán chuyển khoản

Học viên vui lòng chuyển khoản về địa chỉ:

  • Số tài khoản: 1024709435
  • Chủ tài khoản: Võ Duy Phúc
  • Ngân hàng:  TMCP Ngoại thương Vietcombank
  • Nội dung chuyển khoản:

- Đối với lớp nhóm: Họ và tên Học viên + mã lớp (Ví dụ: Nguyen Van An OI FOU MWF 1921 061221)

- Đối với lớp 1:1: Họ và tên Học viên + 11 + ngày đóng (Ví dụ: Nguyen Van An 11 041221)

Các Khóa học tại Xa Lộ English