XALO.ENGLISH

Để giúp khách hàng và học viên yên tâm về chất lượng tại Xa Lộ English. Chúng mình luôn công khai minh bạch mọi thông tin về các giảng viên.

Nguyễn Phước Nguyên

Overall: 8.5

 • Listening: 8.5
 • Reading: 9.0
 • Writing: 8.0
 • Speaking: 7.5

Nguyễn Công Đức

Overall: 8.0

 • Listening: 8.5
 • Reading: 9.0
 • Writing: 7.0
 • Speaking: 6.5

Vũ Thị Thảo Uyên

Overall: 8.0

 • Listening: 8.0
 • Reading: 8.0
 • Writing: 7.5
 • Speaking: 8.0

Trương Nhật Khoa

Overall: 8.5

 • Listening: 9.0
 • Reading: 8.5
 • Writing: 7.5
 • Speaking: 8.0

Trần Thanh Bình

Overall: 8.5

 • Listening: 9.0
 • Reading: 9.0
 • Writing: 7.5
 • Speaking: 7.5

Phạm Thảo Nhiên

Overall: 8.0

 • Listening: 8.5
 • Reading: 8.0
 • Writing: 6.5
 • Speaking: 8.0

Nguyễn Nữ Hải Linh

Overall: 8.0

 • Listening: 9.0
 • Reading: 8.5
 • Writing: 7.0
 • Speaking: 6.5

Nguyễn Ngọc Hân

Overall: 8.0

 • Listening: 8.5
 • Reading: 8.0
 • Writing: 7.5
 • Speaking: 7.5

Lê Như Hải

Overall: 8.0

 • Listening: 9.0
 • Reading: 8.5
 • Writing: 7.0
 • Speaking: 7.0

Cao Ngọc Hàn Uyên

Overall: 8.0

 • Listening: 8.5
 • Reading: 8.0
 • Writing: 7.5
 • Speaking: 7.0

Vương Thế Thịnh

Overall: 8.0

 • Listening: 9.0
 • Reading: 8.0
 • Writing: 7.0
 • Speaking: 7.5

Huỳnh Hữu Đại

Overall: 8.0

 • Listening: 8.0
 • Reading: 9.0
 • Writing: 7.0
 • Speaking: 8.0

Nguyễn Thị Diễm Hằng

Overall: 8.0

 • Listening: 7.5
 • Reading: 8.5
 • Writing: 8.5
 • Speaking: 7.5
Hiển thị 1 đến 13 của 13 (1 trang)