XALO.ENGLISH

Tạ Thị Hiền Nga | 8.0

"Em thấy giảng viên dạy khá nhiệt tình và dễ hiểu, do em học riêng nên chị cũng dạy theo nhu cầu của em, và em thấy khá ổn ạaa"