XALO.ENGLISH

Lớp nhóm IELTS Solution

IELTS OFFLINE

FOUNDATION

 • Đầu vào: 3.0-3.5  
 • Đầu ra: 4.0-4.5+
 • Đối tượng: Hoàn toàn không có hoặc không vững kiến thức nền tảng của tiếng Anh, chưa bao giờ học qua IELTS
Xem chi tiết >

MOMENTUM

 • Đầu vào: 5.0  
 • Đầu ra: 5.5+
 • Đối tượng: Có thể sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh với mức độ ổn nhưng chưa có kĩ năng giải quyết bài thi
Xem chi tiết >

ADVANCED

 • Đầu vào: 6.0-6.5  
 • Đầu ra: 6.5-7.0+
 • Đối tượng: Có kĩ năng xử lí bài thi tốt và cần trau dồi để nâng cao kĩ năng hơn nữa
Xem chi tiết >

ASCENDANT

 • Đầu vào: 6.0-6.5  
 • Đầu ra: 6.5-7.0+
 • Đối tượng: Có kĩ năng xử lí bài thi tốt và cần trau dồi để nâng cao kĩ năng hơn nữa
Xem chi tiết >

LỚP 1 Kèm 1

Lớp 1 on 1 tại Xa Lộ English có gì?

 • Đầu vào/Đầu ra: Tuỳ thuộc vào nhu cầu của từng học viên. Sau khi làm bài test đầu vào tại Xa Lộ English và xác nhận được đầu vào của học viên, trung tâm sẽ ký hợp đồng Cam kết chất lượng giảng dạy/Hợp đồng cam kết đầu ra theo đầu ra mong muốn của học viên.

 • Thời lượng khoá học: Tuỳ thuộc vào nhu cầu đầu ra của từng học viên, Xa Lộ English sẽ thiết kế lộ trình có thời gian đảm bảo mục tiêu đầu ra của học viên ấy.

 • Hợp đồng cam kết: Hợp đồng cam kết đầu ra/Hợp đồng cam kết chất lượng giảng dạy. 
 • Học phí: 500.000VNĐ/h - Đối với hình thức học Online
                  700.000VNĐ/h -  Đối với hình thức học Offline

 • Lưu ý: Trong trường hợp học viên muốn học cùng nhóm 1:2 hoặc 1:3 với bạn của mình, Xa Lộ English sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn kỹ hơn đối với các nhu cầu trên. 
Xem chi tiết >
 • Đầu vào:

  3.0+

  Đầu ra:

  7.0+

 • Đối tượng:

  Các bạn có nhu cầu đạt band điểm mong muốn trong khoảng thời gian tối ưu hơn lộ trình thông thường: Tăng 4.0 band (Band điểm cam kết tối đa: 7.0)

Xem chi tiết >
 • Đầu vào:

  3.0 - 4.0 

  Đầu ra:

  6.0 - 7.0

 • Đối tượng:

  Các bạn có nhu cầu đạt band điểm mong muốn trong khoảng thời gian tối ưu hơn lộ trình thông thường: Tăng 3.0 band (Band điểm cam kết tối đa: 7.0)

Xem chi tiết >
 • Đầu vào:

  3.0 - 5.0+ 

  Đầu ra:

  5.0 - 7.0+ 

 • Đối tượng:

  Các bạn có nhu cầu đạt band điểm mong muốn trong khoảng thời gian tối ưu hơn lộ trình thông thường: Tăng 2.0 band (Band điểm cam kết tối đa: 7.0) 

Xem chi tiết >