XALO.ENGLISH

Lê Mai Khanh | 7.0

"Dạ anh quân dạy okiela lắm á anh, có điều là do em thi hơi gấp nên là anh cug đi khá là nhanh, nma overall thì mọi thứ đều tốt hết á anh :3"