XALO.ENGLISH

Lê Nguyệt Minh | 7.0

"Dạ em thấy mình học được nhiều speaking ạ, em biết thêm nhiều từ mới hơn với học được cách cải thiện Speaking part 3. Còn reading em mới học được 1 buổi nhưng anh chữa bài cho em cũng rất kỹ"