XALO.ENGLISH

Nguyễn Xuân Kiên | 6.5

"Thật ra thì gốc Ielts em có sẵn rồi nhưng mà từ đợt tháng 3-4 là em ôn thi đại học nên dần dần quên hết skills. Nhờ có chị Thảo mà em mới lấy lại và dùng lại được.
Chị Thảo ngoài học tập ra thì cũng là người hướng dẫn và là người bạn của em nữa . Thật sự thì đến cả lúc trước khi đi thi chị vẫn dành cả thời gian cho em để giúp em bình tĩnh trước khi đi thi speaking nữaa."