XALO.ENGLISH

Trần Thanh Phú | 6.0

"Mình thấy khá ổn, GV hướng dẫn tốt và giúp mình nhận ra vấn đề cần cải thiện. Hiện tại đạt được kỳ vọng của mình.Năng lượng của GV cũng rất cao nhé. Cám ơn các bạn đã sắp xếp. Điểm thi đạt kỳ vọng của học viên nè."