XALO.ENGLISH

Nguyễn Ngọc Khánh Trâm | 7.5

"Thầy Minh dạy okie phết, Trâm mới vừa đạt cái thi tuyển đầu vào nhờ mấy tips của thầy á. hehee, mấy tips reading á, tìm từ đồng nghĩa hay đọc đoạn văn òi mới đọc câu hỏi á :))) đó h Trâm toàn làm ngược lại. mng ở Xa Lộ dth với helpful lắm lun"