XALO.ENGLISH

Nguyễn Ngọc Za My | 7.0

"Em cảm thấy nội dung giảng dạy rất sát với đề, kiểu trước khi học thì phần Listening & Reading em chỉ được tầm 20-25 câu đúng thui, cái sau khi học thì em đã nắm được bí kíp, đạt được câu đúng nhiều hơn rồi nè."