XALO.ENGLISH

Nguyễn Thanh Bảo Ngọc | 7.5

"Huhu dạ thật sự mà nói là hôm đầu tiên học với anh Phúc em sốc gần chết luôn á chị, em thích mindset với cả cách dạy của anh vô cùng luôn, kiểu bắt kịp với thời đại hiện nay ấy ạ. Thường em học từ vựng không bao giờ vô đầu nhưng mà riêng học với anh Phúc là em học được 20, 30 từ vựng trong 2 tiếng thôi á. Overall là em cực kì cực kì thích tiết của anh. Nhờ anh mà đợt đó em có một cái nhìn khác về IELTS."